Slide background

Cesta Harmónie A Porozumenia

Všetci sme súčasťou celku

Slide background
Objavte význam svojej existencie

Nastavte a pochopte hodnoty vo svojom živote

Slide background

Sme strojcami

svojho vlastného

života a šťastia

divine-486226_1280

„Ak chceš, aby ostatní ľudia boli šťastní, maj zľutovanie. Ak chceš, aby si bol ty šťastný, maj zľutovanie.“

Dalajláma
ant-690109_1280

„V každej kvapke je voda, v každom lúči je svetlo, v každej iskre je oheň. Tak je tiež v každom stvorení Tvorca.“

Indické príslovie
child-645434_1280

„Existujú iba dva dni v roku, kedy nemôžeme vôbec nič urobiť. Jeden sa volá Včera a druhý Zajtra. Dnešok je tým správnym dňom milovať, konať a predovšetkým žiť.“

C.G.Jung
centaurus-a-11190_1280

„Keď niekto tvrdí, že pozoruje kameň, v skutočnosti, ak máme veriť fyzike, pozoruje pôsobenie kameňa na seba.“  

Albert Einstein

Pripravujeme naše služby

SEBAPOZNANIE

„Keď najskôr poznáme seba a až potom svet stvorený Bohom, pravda bude pre nás zjavná. Úsilie spoznať Boha a svet skôr ako seba by bolo nevedomosťou.“

Džiddu Krišnamurti, indický filozof

„Zmyslom života je návrat k láske. Aby sme to naplnili, musíme si uvedomiť, že nesieme 100% zodpovednosť za vytváranie presne toho života, ktorý žijeme. Musíme si uvedomiť, že naše myšlienky vytvárajú náš život taký, aký je. Problémy nespočívajú v ľuďoch, miestach ani situáciách, ale v myšlienkach na ne. Je potrebné, aby sme si uvedomili, že nič neexistuje „vonku“.“
Dr. Ihaleakala Hew Len

PODPORA ZDRAVIA

„Buď trpezlivý. Porozumenie nech Ťa vždy sprevádza, keď skúmaš, čo ju bolí. Život je veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“
Ján Kostra

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

„Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.“
William Shakespeare

Naše poslanie

 • Spájať ľudí

  Životná cesta nás učí, že všetci sme súčasťou celku a rovnováha každého z nás je veľmi významná pre harmonické fungovanie celého systému. Spojenie nám umožní sa navzájom podporovať na ceste k prijatiu samého seba a sebapoznaniu a tým aj k zlepšeniu fyzických, psychických a duševných ťažkostí. Túžba po opätovnom nájdení šťastia, lásky, zdravia, radosti, hojnosti, pravdy a slobody sa tak premení na prítomnosť.

  „Ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia toľko po lepšej budúcnosti a koketujú toľko s minulosťou.“

  Johann Wolfgang Goethe

   

 • Spoznávať samého seba

  Pochopenie, že jediná skutočná realita je prítomný okamih nám umožní zbaviť sa neplodného pripútania k predstavám a naplno prijať život.

  „ Ani kamenná veža, ani stena z tepanej mosadzi, ani vzduchoprázdna kobka, či železné mreže nemôžu uväzniť silu ducha.“

  William Shakespeare

 • Vedieť správne veci robiť správne

  Prevezmime zodpovednosť za svoj život. Stará havajská technika Ho´oponopono učí človeka ako prevziať zodpovednosť za svoj život a vysvetľuje, že nič neexistuje vonku, všetko je v nás a okolitý svet je len zrkadlom nás samých. Toto učenie nájdenia vlastného Ja nepovažuje problém za zdroj utrpenia, je ním opakovanie spomienky z minulosti, ktorá sa objavuje preto, aby sme sa ňu mohli pozrieť očami plnými lásky a súcitu a mohli konať na základe inšpirácie.

  “Ten, kto sa pozerá von, sníva a kto pozerá dnu, ten sa prebúdza.”                               C.G.Jung

   

 • Objavovať význam individuálnej existencie

  Neustále sa za niečím ženieme, sme vyčerpaní a v strese a neprináša nám to vytúžené šťastie, radosť a slobodu. Uniká nám sila a hodnota prítomného okamžiku, zmysel bytia a radosti zo života, ktorá pramení z vnútra každého z nás. Dosiahnutie skutočnej radosti nám nikdy nespôsobí utrpenie a bolesť.

  “Aj keď je obloha zatiahnutá, slnko nezmizlo. Je stále tam hore nad mrakmi.”                                  Eckhart Tolle